AtboxBETA
Masoud Golchin Masoud Golchin
Masoud Golchin

Masoud Golchin

Follow PDF Preview

مهارت‌ها

 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • برنامه نویسی PHP
 • jQuery
 • C++
 • Java

سوابق تحصیلی

  • آزاد اسلامی واحد گناباد

  • مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه‌های اجتماعی

اطلاعات تماس

PDF Preview