اتباکسBETA
پدرام مرندی پدرام مرندی
دنبال کنید قالب PDF

Pedram Marandi, Web Developer and Blogger. I've been working on Java, Ruby, PHP and JavaScript for 6 years. I started to learn coding with CIW courses since when I was 14 and continued my passion by learning PHP and JavaScript for 4 years. As soon as I found Ruby powerful and beautiful, I switched my projects on ROR framework. Nowadays I develop Ruby and Java, depended to the subject. I love to write about myself and my passion so nowadays, I'm working as senior editor at Oben Media magazine. ou

مهارت‌ها

 • HTML
 • PHP
 • CSS
 • Software Design Patterns
 • Javascript
 • Laravel
 • MySQL
 • Web Applications
 • Software Design
 • Ruby
 • Ruby on Rails
 • Graph Databases
 • RESTful architecture
 • Software Architecture
 • cypher
 • MVC
 • OOP
 • Git
 • API Development
 • Illustrator
 • Graphic Design
 • Web Design
 • Photoshop
 • Web Development
 • Java
 • Software Development
 • jQuery
 • Programming
 • ionic framework
 • AngularJS

سوابق کاری

  • Evand

  • Backend Developer

  • Rahweb

  • Software Developer

  • Oben Media

  • Senior Editor

  • Lead editor at Oben.ir online magazine
  • Rahweb

  • Software Developer

  • Ahura IT

  • Laravel and Angular Developer

  • We produced an application for universities planning with Laravel PHP framework and angular Javascript framework
  • OMB100

  • Designer

  • Remote template designer with OMB100

سوابق تحصیلی

  • تهران مرکز

  • نرم افزار

شبکه‌های اجتماعی

قالب PDF
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

ارسال پیام به

 • کد ویجت

  کد زیر رو در سایتتون قرار بدید. ویجت این پروفایل در صفحه شما نمایش داده می‌شه و کاربر‌ها به صورت مستقیم به این رزومه دسترسی پیدا میکنن. نمونه ویجت