AtboxBETA
شرکت آنتریپ شرکت آنتریپ

About شرکت آنتریپ

آنتریپ پروژه ی از شرکت آسان سیر است ، هدف از این پروژه ساماندهی ویلاهای کشور می باشد ، این شرکت در حال ساخت اپلیکیشینی بنام آنتریپ در راستای سازماندهی ویلاهای کشور است به این صورت که مسافر می تواند ویلا یا هتل مد نظر خود را بر روی اپ دیده ، امکانات را مشاهده و در صورت دلخواه رزرو کنند ، قابلیتی که این اپ را از دیگر اپ ها متمایز میکند ، دکمه نزدیک ترین محل استقرار است که مسافر می توانند محل خود را پیدا کند ، همچنین از نزدیک ترین رستوران به ویلای خود می توانید غذای چند روز خود را رزرو کنند ، طراح این اپ ، مدیر عامل شرکت آسان سیر محمد مهدی فضلی می باشد که توانست در سال ۹۵ این طرح را ثبت و مجوز فناوری دریافت نماید.وی طی مصاحبه ی با وزارت علوم ، دید۲۴،فناوری کشور،افسران ،...بارها اعلام به اشتغال زایی فراوان طرح نموده ، ریس هیات مدیره شرکت محمد حسین فضلی نیز طی مصاحبه ای در رابطه اشتغال زایی طرح و گسترش آن در سطح بین الملل خبر داد.

or

Login with Email

or

Register with Email