سعید موسوی
طراح کاراکتر، تصویرساز گیم ، کاریکاتوریست
دریافت رزومه