اتباکسBETA
Alireza Nazari Alireza Nazari

Android Developer

+4 years experience in Android - java Development and Software engineering student at Tehran ShamsiPour university .

Skills

Android Developer
Clean Architecture
dagger
rxjava
Java
Material Design
ORM
Google Maps
retrofit
fabric
MVP
JWT and Oauth2
Socket Programming
Push Notification
MVVM

Language Skills

English language
Turkish Language

Software Skills

Slack
Trello
Git VCS
postman

Work Experience

iGap Messenger - Kian Iranian

Android Developer
Tehran, Iran
working on iGap Messenger android application

Fanavaran Mabna Jahan (Netbar)

Senior Android Developer
Tehran, Iran
Recent projects on Fanavaran Mabna Jahan (Netbar)
worked on Netbar (drivers , customers , agents) applications

Shams Afzar

Android Developer
Tehran, Iran
Recent projects on Shams Afzar
worked on NearFood food delivery and Rah-e Heyat applications

Mobasherin Co

Android Developer
Tehran, Iran
Recent projects on Mobasherin Co
worked on porsoon and telexiran applications

Freelance

Android Developer
Tehran, Iran

Education

ShamsiPour University

Software Engineering
,
Bachelor's degree
accepted with 80 in national exam

ShamsiPour University

Software Engineering
,
Associate degree
accepted with 48 in national exam

Shohada Shahriyar

Computer Science
,
Diploma

Awards

  • Best transportation startup (Netbar)

    from Tehran International exibit

Social Media

Contact Info

  • Tehran, Iran
قالب PDF
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

ارسال پیام به

  • کد ویجت

    کد زیر رو در سایتتون قرار بدید. ویجت این پروفایل در صفحه شما نمایش داده می‌شه و کاربر‌ها به صورت مستقیم به این رزومه دسترسی پیدا میکنن. نمونه ویجت