امیر صادقپور
مدیر و مشاور در حوزه محتوا و شبکه‌های اجتماعی
Get the Resume