فرهاد عیدی
مشاور طراحی رابط کاربری و تجربه کاربر
دریافت رزومه