اتباکسBETA
Hamed Nemati Hamed Nemati

Software Chef

DevOps, Development To Delivery Automation Of Atbox.io / Configured web-server cluster for Atbox.io / Coached and mentored 6+ people to production in the software industry / Consulting and technical advisory of mobile and web applications

Skills

XML
PHP
Linux servers
UnrealScript
Gameplay
Javascript
Web Development
Git
Redis
Memcached
Wordpress
MySQL
Android
HTML
CSS3
CSS
jQuery
Unreal Editor
Python
Android Development
Docker
Docker Compose
C Plus Plus
Unity3D
Ansible
Consul
Go
Qt
C#
Data Science

Language Skills

Persian
English

Work Experience

Atbox

Co Founder and Software Developer
- Experienced Laravel development
- Application servers load balancing
- Employed AWS SES & S3
- Revenue model solutions

NIG Studio | استودیو نواندیش

Development Director
- Mentoring
- Team management
- Development Process Manager
Recent projects on NIG Studio | استودیو نواندیش

NIG Studio | استودیو نواندیش

Game Developer
- Implementing game-play
- System-level information/configuration interface
- Game HUD
Recent projects on NIG Studio | استودیو نواندیش

Education

Payame Noor University (Distance Education)

Computer Software Engineering

Certificates

Life achievements

  • Military Service

    Completed

Social Media

Contact Info

  • Rasht, Iran
قالب PDF
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

ارسال پیام به

  • کد ویجت

    کد زیر رو در سایتتون قرار بدید. ویجت این پروفایل در صفحه شما نمایش داده می‌شه و کاربر‌ها به صورت مستقیم به این رزومه دسترسی پیدا میکنن. نمونه ویجت

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.