AtboxBETA
Farabeen Farabeen Jobs گرافیست دیجیتال (شبکه‌های اجتماعی)

Details

 • Type of job: Full time
 • Location: Tehran, Iran

Needed skills

 • پرانرژی و خلاق باشید
 • مسولیت‌پذیر بوده و به تیم خود روحیه دهید
 • ما برای تولید محتوای گرافیکی به شما نیاز داریم - تولید محتوای گرافیکی برای انتشار در کانال و صفحه‌های اجتماعی به شما سپرده می‌شود
 • سرعت در تولید محتوا برای ما بسیار مهم است
 • به Illustrator و Photoshop تسلط کامل داشته‌باشید
 • به ویرایش عکس و تصاویر وکتور مسلط باشید
 • با استانداردهای شبکه‌های اجتماعی کاملا آشنا باشید
 • تصویر در خدمت متن باشد - یعنی طراحی کاملا در ارتباط با محتوای متنی باشد
 • توانایی عکاسی حرفه‌ای نیز یک امتیاز بزرگ است
 • زبان انگلیسی شما در حد خیلی خوب یا خوب باشد
or

Login with Email

or

Register with Email

 • Embed Code

  Put this embed code on your website.
  The job widget will showup on your page and people will apply for this job directly. See the sample