AtboxBETA
نهایت یادگیری نهایت یادگیری Jobs کلیپ آموزشی

About this job

هر فردی که در یک نرم افزار خاص یا شغل و حرفه ای خاص مهارت دارد و این ویژگی را در خود میبیند که می تواند این شغل خود را به صورت کلیپ آموزشی درست کند
عضوی از خانواده ی بزرگ نهایت یادگیری است
و حقوق این کار قراردادی میباشد
و به صورت توافقی میباشد و بسته به نوع کلیپ آموزشی و ارزش آن است

Details

  • Type of job: Contractor
  • Location: همه جای, Iran
  • Remote work: Acceptable