AtboxBETA
ماهنامه سرند ماهنامه سرند Jobs نویسندگی و مترجمی

About this job

شرح موقعیت شغلی
توانایی نویسندگی یا ترجمه در یکی از حوزه های زیر:
مسایل اجتماعی (محیط زیست، زنان، فقر و ...)
مسایل و موضوعات تاریخی
حوزه فرهنگ و هنر (بویژه نقد فیلم و نقد کتاب )
حوزه کارآفرینی (معرفی استارتاپ ها و نمونه های موفق کارآفرینی بویژه کارآفرینی اجتماعی)
دارای روحیه تیمی
وقت شناس
( حجم فعالیت در ماهنامه: هر ماه یک اثر بین 800 تا نهایتا 1500)

Details

 • Type of job: Co-founder
 • Location: تهران, Iran
 • Remote work: Acceptable
 • Equity: from 1% to 50%

Needed skills

 • ترجمه
 • نویسندگی
or

Login with Email

or

Register with Email

 • Embed Code

  Put this embed code on your website.
  The job widget will showup on your page and people will apply for this job directly. See the sample