یاسر کریمی
عاشق کامپیوتر و همیشه در حال یادگیری!
دریافت رزومه