مازیار میرالی
متولد شهریور 1369 - عاشق دنیای گرافیک و عکاسی، تشنه پیشرفت و یادگیری
دریافت رزومه