اتباکسBETA
Mostafa Asadi Mostafa Asadi

Developer

Eager & minimalistic developer with a "keep-it-simple" attitude, finder for the best solutions and able to communicate effectively.

Language Skills

English language
Arabic languge

Software Skills

Python Programming
Linux System Administration
Git Version Control System
Telegram Bot
LPIC-1
LPIC
Web Development
Database Management
Data Analysis
Flask Framework
API Development
MongoDB - NoSQL
LPIC1-2
Big Data Analytics
Data Mining
Back-End Web Development
Redis
Bash Scripting
Web Crawling
Pyqt
Wordpress
IoT Platform
Container Platform - Docker
Materialize Css
CI-CD
DevOps
Internet of Things
SQL Database
UX Desining
UI Design
Golang Programming
C++ Programing

Work Experience

FreeLance

Linux System Administrator

DIACO Studios

Chief Technology Officer
Ahvaz, Iran
diacostudios.com

SabaMedia

Co-Owner and Developer
sabamedia.info

Jozvekhan

Co-Owner and Chief Technology Officer
www.jozvekhan.ir

Education

Khatam University of Technology

Computer Engineering
,
Bachelor's degree

Jundi-shapur university of technology

Electrical Power Engineering
,
Bachelor's degree

Social Media

Contact Info

قالب PDF
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

ارسال پیام به

  • کد ویجت

    کد زیر رو در سایتتون قرار بدید. ویجت این پروفایل در صفحه شما نمایش داده می‌شه و کاربر‌ها به صورت مستقیم به این رزومه دسترسی پیدا میکنن. نمونه ویجت