محمدامین واحدی‌نیا
دنبال رویاهام تو کد می‌گشتم، عاشق ماشین‌لرنینگ شدم!
دریافت رزومه