امید محمدی
عکاس، متخصص رسانه‌های اجتماعی
دریافت رزومه