اتباکسBETA

Programming a online website and mobile applications (IOS and Android).
Tik8 is a web-based website for selling tickets.

Tik8 - Omid Bakhshi - tik8 logo
tik8 logo
Tik8 - Omid Bakhshi - tik8
tik8
Tik8 - Omid Bakhshi - tik8
tik8

ابزارهای استفاده شده

  • CSS3
  • HTML 5
  • cakephp
  • Angular Js

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.