مصطفی پورشاکر میبدی
طراح و توسعه دهنده نرم افزار - مدیر پروژه نرم افزاری
دریافت رزومه