اتباکسBETA
Marketinja - Pouya Saadeghi

Marketinja

دی 1398 - اسفند 1398

Marketinja (https://marketinja.com) is a creative asset marketplace made for https://ponisha.ir users

رزومه Pouya Saadeghi Pouya Saadeghi WordPress Theme Development

I created fully functional WordPress theme based on Sketch template.

ابزارهای استفاده شده

  • Sketch App
  • PostCSS
  • vscode
  • Tailwind CSS
  • wordpress

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.