AtboxBETA
بازی پازل حبابی - کامران بشرخواه

بازی پازل حبابی

پازل حبابی ، یک بازی دو بعدی با 200 مرحله مختلف هست که برای کودکان ساخته شده، حباب های با رنگ های گوناگون رو با شلیک جور کنید و امتیاز بگیرید.

Resume کامران بشرخواه کامران بشرخواه برنامه نویس

کد اولیه بازی توسط فرد دیگری نوشته شد و من برخی بازسازی های جدید از جمله تبلیغات و فروش درون برنامه ای به آن اضافه کردم.

Share

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
or

Login with Email

or

Register with Email

Have questions about Atbox?
Send a message to Atbox support.