AtboxBETA
مدیریت منابع Crave - محمد عسکری

مدیریت منابع Crave

September 2017 - November 2017

پروژه ای پیرامون مدیریت منابع انسانی شرکت، که دارای چندین شعبه بوده، و آموزش و روند یادگیری کارمندان خود را از طریق سامانه کنترل خواهد کرد.

Resume محمد عسکری محمد عسکری برنامه نویس ارشد

طراحی پایگاه داده بر اساس نیاز های مشتری | طراحی و پیاده سازی معماری نرم افزار بر اساس فرمورک لاراول | طراحی و پیاده سازی قالب و تجربه کاربری بر اساس نیاز ها و درخواست های مشتری

tools

  • ECMAScript 6
  • SCSS Preprocessor
  • CSS3
  • HTML5
  • ChartJS
  • PHP
  • Laravel

Share

or

Login with Email

or

Register with Email