AtboxBETA
گلبهار( بازی تفاوت تصاویر آنلاین) - کامران بشرخواه

گلبهار( بازی تفاوت تصاویر آنلاین)

گلبهار یک بازی سرگرم کنندست که توش باید اختلاف بین دو تصویر رو در رقابت با دیگران پیدا کنید.

Resume کامران بشرخواه کامران بشرخواه اسکرام مستر - برنامه نویس ابزار

نقش اصلی من در این پروژه اسکرام مستر بوده ، و همچنین برنامه نویسی بخشی از ایزار ها رو من انجام دادم.

tools

  • یونیتی

Share

or

Login with Email

or

Register with Email