AtboxBETA
BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh

BoostanHonar Logo

July 2017 - July 2017

بوستان هنر ، نام مجــموعه ای ست در شهر اصفهان که هدفش
گردهمایی هنرمندان و احیا کردن هنر مدرنیته و سنتی ایرانی در
بین هــــنرمندان مخـتلف در عرصـــه های مخـــتلف اسـت
به همین دلیل طراحی لوگوی آن هم مرتبط با سبز بودن و رشد کردن است.
در طراحی لوگوی این مجموعه ، با استفاده از فرم گپ و گفت ، درخت ، حرف "هـ" و گردهمایی ، شکلی بوجود آمد که هدف این مجموعه که زنده نگهداشتن و احیای هنر ایرانی سنتی و مدرنیته بود را به خوبی نشان دهد.

BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh - کانسپت لوگو
کانسپت لوگو
BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh -
BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh -
BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh -
BoostanHonar Logo - Hesam Mousavizadeh -
Resume Hesam Mousavizadeh Hesam Mousavizadeh طراح و مجری

tools

  • فتوشاپ

Share

or

Login with Email

or

Register with Email