اتباکسBETA
سفارشگیر رستوران - امیر بختیاری

سفارشگیر رستوران

سفارشگیر رستوران منطق - مناسب برای رستوران هایی ک از برنامه حسابداری منطق استفاده میکنند.
این برنامه مستقیم به دیتابیس منطق وصل می شود.

رزومه Farshad Hosseini Farshad Hosseini برنامه نویس و توسعه دهند رایط کاربری
رزومه امیر بختیاری امیر بختیاری برنامه نویس

ابزارهای استفاده شده

  • java 8
  • android xml
  • Photoshop
  • Android Studio

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.