اتباکسBETA
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده

تیم کمپ

آذر 1397 - خرداد 1398

تیم کمپ نرم‌افزار آنلاین مدیریت پروژه و گانت چارت شمسی است. تیم کمپ مدیریت پروژه، مدیریت فعالیت، مدیریت ریسک، و مدیریت پورتفولیوی پروژه را ساده می‌کند.

تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ی ورود
صفحه‌ی ورود
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ی لیست پروژه‌های من
صفحه‌ی لیست پروژه‌های من
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ای داخلی اطلاعات پروژه
صفحه‌ای داخلی اطلاعات پروژه
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ای داخلی لیست تسک‌ها به همراه وضعیت و اطلاعات
صفحه‌ای داخلی لیست تسک‌ها به همراه وضعیت و اطلاعات
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ی جزئیات تسک
صفحه‌ی جزئیات تسک
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - تب نظرات تسک
تب نظرات تسک
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - چک لیست تسک
چک لیست تسک
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - آیکون تغییر وضعیت تسک با سه حالت Do Doing Done
آیکون تغییر وضعیت تسک با سه حالت Do Doing Done
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - تغییر وضعیت تسک
تغییر وضعیت تسک
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - نمودار آماری وضعیت تسک‌های پروژه
نمودار آماری وضعیت تسک‌های پروژه
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - صفحه‌ای لیست لاگ‌ها برای مدیرتن پروژه‌
صفحه‌ای لیست لاگ‌ها برای مدیرتن پروژه‌
تیم کمپ - محمد هادی کرم‌زاده - لانچ اسکرین
لانچ اسکرین

ابزارهای استفاده شده

  • Adobe XD
  • material design
  • Retrofit Library
  • Restful
  • Android SDK
  • Android Studio

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.