اتباکسBETA
Arta Real Estate Management - Sajjad Rad

Arta Real Estate Management

خرداد 1389 - دی 1390

The Arta was a windows application for real estate management in the Iran Market with these features:
- Submit building detailed information
- Advanced search to match the best options with filters
- Reports & tax calculations
- Prints (receipts & reports)
- Contact manager
- Database backup
- Installed & used by 2000+ clients

رزومه Sina Rostami Sina Rostami Programmer
رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad Programmer

ابزارهای استفاده شده

  • Microsoft Visual Studio

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.