AtboxBETA
استراتژی محتوای وبسایت زوپ - حسام الدین مطهری

استراتژی محتوای وبسایت زوپ

February 2017 - May 2017

زوپ یک سرویس ویژۀ حمل و نقل درون‌شهری‌ست. طراحی وب‌سایت این سرویس در استودیو گروسیان انجام شد. تگ‌لاین سرویس و استراتژی محتوای این پروژه برعهدۀ من بوده است. منظور از استراتژی محتوا طراحی ساختار و نظم هر نوع محتوایی‌ست که در زوپ می‌بینید.

Resume حسام الدین مطهری حسام الدین مطهری استراتژیست محتوا

این پروژه به‌سفارش تیفای در استودیو گروسیان اجرا شده است.

Share

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
or

Login with Email

or

Register with Email

Have questions about Atbox?
Send a message to Atbox support.