اتباکسBETA
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi

Huawei P20 Pro

خرداد 1397 - مرداد 1397

3d model of huawei p20 pro ready to use in 3d software
6200 tris
2048 X 2048 texture size
Watch here :
https://www.youtube.com/watch?v=TbZ966qn_io

Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi - 3 diffrent color
3 diffrent color
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi - Rear view
Rear view
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi - Front view
Front view
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi -
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi - Wireframe
Wireframe
Huawei P20 Pro - Mehrad Farzi - Wireframe
Wireframe
رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad 2D designer

I worked on Huawei boot screen simulation and promotional video

ابزارهای استفاده شده

  • Photoshop
  • Autodesk 3ds Max

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.