اتباکسBETA
Azadandishan News - Hossein Rafiee

Azadandishan News

آبان 1396 - دی 1396

An online magazine

Azadandishan News - Hossein Rafiee - Desktop view
Desktop view
رزومه MohammadReza Jelveh MohammadReza Jelveh Front-End developer
رزومه Hossein Rafiee Hossein Rafiee Web Developer , Project Management

ابزارهای استفاده شده

  • memcached
  • mysql
  • orm
  • codeigniter
  • jQuery
  • javascript
  • HTML5 - CSS3
  • PHP

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.