AtboxBETA
پایگاه حوزه نت - احمد کریمی

پایگاه حوزه نت

February 2016 - December 2017

پایگاه حوزه از مجموعه پایگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است که وظیفه اطلاع‌رسانی علمی پیرامون موضوعات علوم اسلامی در قالب‌های متنوع را بر عهده دارد. اهداف پایگاه عبارت‌اند از هدایت، ترغیب و جهت‌دهی کاربران پایگاه به سمت الگوی زندگی دینی، با بهره گیری از آموزه های اسلام در زندگی فردی و اجتماعی؛ پوشش اطلاعاتی نسبت به وقایع و رویدادهای مذهبی و ملی با رویکرد عبرت آموزی از بیان وقایع تاریخی؛ دستیابی به جایگاه برتر در ارائه سرویس مناسبت های دینی و مذهبی در میان پایگاه های اسلامی و ملی.

Resume احمد کریمی احمد کریمی کارشناس پیاده‌سازی رابط کاربری

tools

  • sass
  • CSS3
  • HTML5

Share

or

Login with Email

or

Register with Email