AtboxBETA

خانه هوشمند

August 2019 Until now

خانه هوشمند، سیستم هوشمند کنترل تمام شرایط موجود در خانه میباشد. این پروژه اعم از سخت افزارها، نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا بر روی سخت افزارها، سرور داخلی هر خانه و سرور کنترلی مرکزی توسط تیم توسعه طراحی و توسعه داده شده است.

Share

or

Login with Email

or

Register with Email