AtboxBETA
طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی

طراحی ست چای ساز

August 2016 - April 2017

همواره انسان موجودی اجتماعی است و با توجه به وجود همنوعان خود تلاش برای بهتر شدن خود خواهد کرد. از این منظر می توان اشاره کرد که کیفیت زندگی در دوره های مختلف متفاوت است و در این دوره ارزش های انسانی بیشتر بازتاب دارد و این ارزش ها با توجه به خدماتی که محصولات و یا سرویس ها به آن ها می دهند حائز اهمیت هستند.
زمینه کاری ای که در این پروژه انجام گرفت در باب بهتر کردن شرایط برای کارمندان ادارات و سازمان ها است و با توجه به مشاهدات انجام گرفته بروز این مشکل در محیط های مختلف ما را در راستای بهبود این وضعیت سوق داد. همچنین می توان اشاره کرد که دیدگاه طراح نسبت به انجام این پروژه صرفا طراحی محصولی برای جوامع داخلی و با فرهنگ و ارزش های اصیل ایران تحقق می یابد.
در راستای انجام این پروژه سعی به بررسی مقالات مشابه در این زمینه شد که متاسفانه بازخورد خوبی مشاهده نشد، به جز مقالاتی در باب چای و فواید آن و همچنین نحوه عمل آوری چای در مزارع کشاورزی که آن چنان نیاز به بررسی آنها در پیشبرد بهتر موضوع ما نبوده است. بنا بر این با توجه به پرسش های گرفته شده از عموم مردم و همچنین افراد کارمند در ادارات مختلف تمهیداتی را برای بهتر انجام دادن این پروژه ضمیمه کار کردیم.
افزایش رفت و آمد در ادارات و فضاهای از این دست ما را با تفکر محصولی که بتواند منسجم باشد و فرایند انجام کار را بهتر و با کیفیت تر انجام دهد سوق داد و به این صورت و با منطق بهتر کردن محصول و کاستن از دغدغه های افراد در ادارات و همچنین راحت تر بودن در فرایند آماده سازی چای، این پروژه به انجام رسید.
هدف از انجام این پروژه به عوامل مختلفی مربوط می شود که باعث پیگیری و جستجوی بیشتر مشکلات در این راستا شده است. به عبارتی وجود اهداف مشخص و همچنین کاربردی در این پروژه باعث پیشبرد هرچه بهتر این موضوع شده است. در اهدافی که در این پروژه پیگیری شده است می توان به افزایش بازده کارمندان و ادارات، تولید ملی و کار آفرینی در سطح کشور، طراحی محصولی با توجه به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ایران، کاهش دغدغه های افراد در ادارات برای آماده سازی چای، طراحی محصولی که بتواند نیازهای یک شخص را فراهم کند و در آخر محصولی بسازیم تا با خرید آن دیگر نیاز به خرید محصول دیگری جهت استفاده نباشد و با یک بار خرید بتوان نیازها را برطرف کرد.

طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی - طراحی چای ساز
طراحی چای ساز
طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی - واریاتوری فرمی چای ساز
واریاتوری فرمی چای ساز
طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی - ست چای ساز  به همراه لیوان و قندان
ست چای ساز به همراه لیوان و قندان
طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی - شیت پایان نامه
شیت پایان نامه
طراحی ست چای ساز - سید مهدی حسینی - ارزیابی طرح برتر
ارزیابی طرح برتر

tools

  • sketch
  • keyshot
  • Rhinoceros
  • Microsoft Office
  • Photoshop

Share

or

Login with Email

or

Register with Email