AtboxBETA
پرستاری - آروین لری پور

پرستاری

September 2018 - November 2018

این وب سایت به صورت کاملا اختصاصی طراحی و اجرا شده است.
برنامه نویسی این وب سایت از پایه و دارای یک فریمورک خصوصی می باشد.
بررسی، طراحی و اجرای پایگاه داده آن کامل اختصاصی انجام شده است و با پیش بینی های جهت انتقال ویا همکاری با زبان های برنامه نویسی که در آینده نیازمند خواهد بود انجام گرفته است.
طراحی صفحات عمومی وب سایت از پیش توسط برنامه نویسی دیگر انجام شده بود و بیشتر مدت زمان اجرا پروژه در بخش طراحی و اجرای فریمورک آن صرف شده است.
همچنین این وب سایت امکان ارائه خدمات وب سرویس نیز دارد.

Resume آروین لری پور آروین لری پور برنامه نویس پروژه

tools

  • js
  • CSS3
  • HTML 5
  • mysql
  • PHP

Share

or

Login with Email

or

Register with Email