اتباکسBETA
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki

طراحی رابط کاربری أپلیکشن

دی 1399 تا کنون

طراحی رابط کاربری أپلیکیشن در استارتاپ که در زمینه انجام تایپ و تحقیق فعالیت می کند.

طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه اصلی
صفحه اصلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه تنظیمات
صفحه تنظیمات
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
طراحی رابط کاربری أپلیکشن - narjes shahraki - صفحه داخلی
صفحه داخلی
رزومه narjes shahraki narjes shahraki طراح رابط کاربری

ابزارهای استفاده شده

  • Adobe Photoshop
  • Adobe XD

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.