AtboxBETA
اپلیکیشن پخت نان - محمدجواد اکبریان

اپلیکیشن پخت نان

June 2018 - August 2018

پروژه به سفارش مرکز پژوهشهای صنایع غذایی پارک علم و فن آوری خراسان رضوی و زیر نظر شرکت نوین طراحان آلیا طراحی شده است. هدف از این پروژه ایجاد یک رابط کاربری جهت اعمال داده ها و گزارش گیری از دستگاه پخت نان صنعتی بوده است. در این پروژه از دیتابیس sqlite و فناوری بلوتوث استفاده شده است.

tools

  • SQLite
  • Android Studio

Share

or

Login with Email

or

Register with Email