AtboxBETA
پارسیا - جواد راستاد

پارسیا

April 2018 - May 2018

نرم افزار دریافت نمرات و برنامه هفتگی آموزشگاه زبان پارسیا
نرم افزار در دو سمت کاربر و مدیریت طراحی شد
سمت مدیریت در بستر وب و برای مدیر و معلم ها و دانش آموزان ورودی و کنترل پنل های جداگانه داره
همچنین برای راحتی دسترسی دانش آموزان به نمرات و برنامه ی هفتگی نرم افزار موبایل هم طراحی شده
که سامانه کاملا یکپارچه و به هم مرتبط هست

tools

  • یونیتی انجین

Share

or

Login with Email

or

Register with Email