اتباکسBETA
Jungle Warriors - Sajjad Rad

Jungle Warriors

خرداد 1391 - آبان 1392

The Jungle Warriors is an FPS game about the story of Mirza Kuchik Khan, one of the Iranian Heroes. The game was developed in 5 Levels for Windows OS using Unreal Engine.

Jungle Warriors - Sajjad Rad - Level 1
Level 1
Jungle Warriors - Sajjad Rad - Level 2
Level 2
Jungle Warriors - Sajjad Rad - Level 3
Level 3
Jungle Warriors - Sajjad Rad - Level 4
Level 4
رزومه Hamed Nemati Hamed Nemati Gameplay programmer
رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad Level designer & programmer

ابزارهای استفاده شده

  • Adobe Flash
  • UDK
  • Adobe After Effects
  • Sony Sound Forge
  • Photoshop
  • Maya
  • ZBrush
  • Softimage
  • Visual Studio

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.