AtboxBETA
بنر ساز - Ali Abdian

بنر ساز

August 2018 - November 2018

یک بنر ساز حرفه ای که با اون میتونید بنر های ثابت یا متحرک خودتون رو بسازید
میتونید خروجی های HTML در قالب embed
خروجی JPG
خروجی PNG
خروجی MP4
خروجی GIF
رو از این بنر بگیرید و در قالب و سایت خودتون استفاده کنید.
در این بنر ساز از قابلیت های زیادی میتوانید استفاده کنید
مثل تغییر فونت ، تغییر اندازه متن ،سایه دار کردن متن و باکس، تعیین حاشیه، تغییر اندازه باکس ها و عکس ها ، قابلیت لینک کردن ، استفاده انیمیشن های مختلف ، قابلیت کپی برداری از شی که ساختید با تمام ویژگیهاش ، مدیریت لایه بندی های شی ها، استفاده از عکس های خود، استفاده از رنگ ثابت ، گردینت ، عکس ، پترن و ...
این بنر ساز شامل خود بنر ساز، پنل کاربر که مدیریت گالری و تراکنش ها و بنر ها را در آن دارد.
پنل مدیریت کل که قابلیت نمایش تمام کاربر ها و بنر های ساخته شده توسط کاربر را دارد.

بنر ساز - Ali Abdian - بنر ساز
بنر ساز
بنر ساز - Ali Abdian - خروجی گرفتن
خروجی گرفتن
بنر ساز - Ali Abdian - مدیریت بنر ها
مدیریت بنر ها
بنر ساز - Ali Abdian - مدیریت گالری
مدیریت گالری
بنر ساز - Ali Abdian - تراکنش های کاربر
تراکنش های کاربر

tools

  • CSS
  • jQuery
  • Laravel
  • PHP

Share

or

Login with Email

or

Register with Email