AtboxBETA
سرشمار - احمد کریمی

سرشمار

August 2016 - August 2017

سرشمار با ایده‌ی کلی «از هرکسی در هرجایی بپرسید» به عنوان یک ابزار آنلاین نظرسنجی متولد شد. من در این پروژه وظیفه پیاده‌سازی رابط کاربری رو داشتم. یکی از چالش‌های اصلی این پروژه استفاده از طرح‌های نه چندان رایج مبتنی بر نقوش ایرانی اسلامی بود.

tools

  • CSS3
  • HTML5
  • تبدیل PSD به HTML

Share

or

Login with Email

or

Register with Email