AtboxBETA
مدیریت محتوای پیپروایت - مهدی مجیدزاده

مدیریت محتوای پیپروایت

April 2017 Until now

مجموعه به اندام با وجود نرم افزار به اندام و تعدادی سایت محتوایی و برای رفع نیاز ها و همگام رسانی های متنوع میان این مجموعه سایت ها به فکر پیاده سازی سیستم مدیریت محتوایی بر مبنای فریم ورک لاراول گرفت.
این سیستم کاملا به صورت بومی مجموعه پیاده سازی شد و از وردپرس الهام گرفته شده است و تمامی امکالات پایه ای یک سیستم مدیریت محتوا را دارد که با ماژول های مختلف نیاز های مختلف سایت های این مجموعه را تامین می کند.

Resume مهدی مجیدزاده مهدی مجیدزاده مدیر پروژه و توسعه دهنده

tools

  • BootStrap
  • jQuery
  • Laravel

Share

or

Login with Email

or

Register with Email