AtboxBETA
طراحی و تصویرسازی جلد کتاب ابهام را در آغوش بگیر - samane mohammadi

طراحی و تصویرسازی جلد کتاب ابهام را در آغوش بگیر

گل های آبی رنگ و دنیای سرد اطراف او، با قدرت ذهنی اش به گل های خوش رنگ تبدیل می شود :)

CV samane mohammadi samane mohammadi طراح گرافیک

utensili

  • تصویرسازی دیجیتال
  • تصویرسازی

Condividi

o

Registrati con l'Email