AtboxBETA
طراحی و تصویرسازی جلد کتاب ابهام را در آغوش بگیر - samane mohammadi

طراحی و تصویرسازی جلد کتاب ابهام را در آغوش بگیر

گل های آبی رنگ و دنیای سرد اطراف او، با قدرت ذهنی اش به گل های خوش رنگ تبدیل می شود :)

Resume samane mohammadi samane mohammadi طراح گرافیک

tools

  • تصویرسازی دیجیتال
  • تصویرسازی

Share

or

Login with Email

or

Register with Email