AtboxBETA
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی

طراحی و کدنویسی پویانش

یک سایت آموزشی ، تخصصی برنامه نویسی و ..، حدوداً سه ماهه وقت برده با لاراول کدنویسی کردم. طراحی قالب رو ایده های از چندین سایت زدم. از صفر طراحی تا کدنویسی بصورت حرفه ای انجام شده که با مراجعه به سایت پویانش میتوانید مشاهده کنید.
استفاده از بوتسرپ 4 نسخه rtl
استفاده از sweetalert
استفاده از fontawsome
استفاده از jquery ajax
استفاده از laravel 5.6
و...
آدرس وبسایت:
pouyanesh.com
آدرس سایت من و مشاهده نمونه کارهای بیشتر
sepehr-web.ir

طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - صفحه اصلی پویانش
صفحه اصلی پویانش
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - صفحه فروش و پخش دوره ها
صفحه فروش و پخش دوره ها
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - صفحه بحث و گفتگو
صفحه بحث و گفتگو
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - صفحه بحث و گفتگو
صفحه بحث و گفتگو
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - ادمین پویانش
ادمین پویانش
طراحی و کدنویسی پویانش - سیدعلی موسوی - ادمین ثبت دوره های پویانش
ادمین ثبت دوره های پویانش

Share

or

Login with Email

or

Register with Email