اتباکسBETA
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli

mizo cafeteria | 2019

شهریور 1399 - مهر 1399

کافه‌تریا میزو
لوگوی کافه میزو (MIZO Cafeteria) از فرم معماری داخلی کافه (کارخانه نوآوری آزادی تهران در سوله ۷و۸ ) و حرف M طراحی شده
پالت رنگ سازمانی بر اساس رنگ‌های علايم و اخطارهای دستگاه‌های کارخانه‌ای انتخاب شد تا هم کاملا در فضای کارخانه مشخص باشد و با ساختار معماری هماهنگ شود.

mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | 2019 - Arian Moghbeli - mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019
mizo cafeteria | arian moghbeli | 2019

ابزارهای استفاده شده

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.