AtboxBETA
قفسه - به اشتراک گذاری کتاب - مهدی مجیدزاده

قفسه - به اشتراک گذاری کتاب

March 2017 Until now

پلتفرمی برای اشتراک گذاری کتاب هایمان با دوستان و آشنایان
در قفسه شما در جامعه هایی که از دوستان و آشنایان هستید که به صورت حضوری ملاقات شان می کنید و امکان رد و بدل کردن کتاب هایتان را دارید.

Resume مهدی مجیدزاده مهدی مجیدزاده مدیر پروژه و توسعه دهنده

tools

  • BootStrap
  • Laravel
  • laravel 5.4

Share

or

Login with Email

or

Register with Email