اتباکسBETA
DaisyUI - Pouya Saadeghi

DaisyUI

آذر 1399 تا کنون

DaisyUI is a component library based on Tailwind CSS
Themeable, Scalable and Designer-Friendly
https://github.com/saadeghi/daisyui

DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Dark Theme
DaisyUI Dark Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Black Theme
DaisyUI Black Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Dracula Theme
DaisyUI Dracula Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Synthwave Theme
DaisyUI Synthwave Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Retro Theme
DaisyUI Retro Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Valentine Theme
DaisyUI Valentine Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Light Theme
DaisyUI Light Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Garden Theme
DaisyUI Garden Theme
DaisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Cyberpunk Theme
DaisyUI Cyberpunk Theme
رزومه Pouya Saadeghi Pouya Saadeghi Designer, Developer

ابزارهای استفاده شده

  • Tailwind CSS
  • PostCSS

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.