اتباکسBETA
daisyUI - Pouya Saadeghi

daisyUI

آذر 1399 تا کنون

daisyUI is a component library based on Tailwind CSS
Themeable, Scalable and Designer-Friendly
https://github.com/saadeghi/daisyui

daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Dark Theme
DaisyUI Dark Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Black Theme
DaisyUI Black Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Dracula Theme
DaisyUI Dracula Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Synthwave Theme
DaisyUI Synthwave Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Retro Theme
DaisyUI Retro Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Valentine Theme
DaisyUI Valentine Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Light Theme
DaisyUI Light Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Garden Theme
DaisyUI Garden Theme
daisyUI - Pouya Saadeghi - DaisyUI Cyberpunk Theme
DaisyUI Cyberpunk Theme
رزومه Pouya Saadeghi Pouya Saadeghi Designer, Developer

ابزارهای استفاده شده

  • Tailwind CSS
  • PostCSS

به اشتراک بذارید

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

درمورد اتباکس سوالی دارید؟
به پشتیبانی اتباکس پیام بفرستید.