AtboxBETA
طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی

طراحی برای حال و آینده محصولات

در این پروژه سعی شده است تا محصولاتی مناسب با تکنولوژی روز برای حال حاضر و محصولاتی با توجه به امکانات آینده برای 15 سال دیگر طراحی شود که امروزه امکانش کمتر موجود باشد و این پروژه برای کاهش ترافیک و همچنین بهتر کردن مصرف انرژی و زیباسازی شهر ها انجام گردیده است.

طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی - سناریو برای محیط آموزشی در سال 2035
سناریو برای محیط آموزشی در سال 2035
طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی - تایم لاین چراغ راهنمایی
تایم لاین چراغ راهنمایی
طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی - چراغ راهنمایی برای 2025
چراغ راهنمایی برای 2025
طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی - چراغ راهنمایی برای 2016
چراغ راهنمایی برای 2016
طراحی برای حال و آینده محصولات - سید مهدی حسینی - راهنمای مسیر
راهنمای مسیر

tools

  • راندو
  • راینو
  • اسکچ
  • عکاسی صنعتی
  • مدل سازی
  • ورد
  • فتوشاپ

Share

or

Login with Email

or

Register with Email