اتباکسBETA

source:
https://github.com/imohamad/Twitter-Video-Downloader--firefox-addon

Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - توییت مورد نظر
توییت مورد نظر
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - کلیک راست روی تاریخِ توییت
کلیک راست روی تاریخِ توییت
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - انتخاب گذینه download from twitter video
انتخاب گذینه download from twitter video
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - آماده شدن ویدیو برای دانلود مستقیم
آماده شدن ویدیو برای دانلود مستقیم
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - کپی شدن لینک دانلود ویدیو در کلیپ‌بورد
کپی شدن لینک دانلود ویدیو در کلیپ‌بورد
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - ارور در هنگام خطا
ارور در هنگام خطا
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - توییت‌دک - کلیک راست روی تاریخِ توییت و انتخاب گذینه download from twitter video
توییت‌دک - کلیک راست روی تاریخِ توییت و انتخاب گذینه download from twitter video
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - توییت‌دک - کلیک راست روی تاریخِ توییت و انتخاب گذینه download from twitter video
توییت‌دک - کلیک راست روی تاریخِ توییت و انتخاب گذینه download from twitter video
Firefox addon - twitter video downloader - MohamadReza Deylami. - آماده شدن ویدیو برای دانلود مستقیم
آماده شدن ویدیو برای دانلود مستقیم
رزومه MohamadReza Deylami. MohamadReza Deylami. برنامه‌نویس

ابزارهای استفاده شده

  • nodejs
  • FireFox SDK
  • FireFox API
  • Sublime Text

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.