اتباکسBETA
Batis Gallery - Sajjad Rad

Batis Gallery

اردیبهشت 1396 - خرداد 1396

An application for Batis gallery to introduce jewelry products for iOS and Android with content management system.

رزومه Hamed Nemati Hamed Nemati Web developer
رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad Mobile application developer for iOS and Android

ابزارهای استفاده شده

  • react
  • Node JS
  • javascript
  • Android Studio
  • xcode

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.