اتباکسBETA
Jungle Warriors Trailer - Sajjad Rad

Jungle Warriors Trailer

آبان 1392 - آذر 1392

Cinematic Trailer for Jungle Warriors game
You can watch trailer on Aparat:
http://www.aparat.com/v/RPsDp
and find more data about game here:
https://atbox.io/project/LKdwN

رزومه Sajjad Rad Sajjad Rad Director and VFX

I worked on Trailer's story, directing and VFX stuff

ابزارهای استفاده شده

  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk Maya
  • Autodesk MotionBuilder
  • VRAY
  • Adobe After Effects
  • Adobe Photoshop
  • UDK

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.